Levél a Télapónak

Levél a Télapónak

Levél a Télapónak – az abura.hu rajzpályázata

Levél a Télapónak

“Levél a Télapónak” témában rajzpályázatot hirdet az abura.hu:
három darab, natúr gyermekkozmetikum csomag vár a legkedveltebb rajzok készítőire.

A november 27-én induló gyermek rajzpályázatra 10 napon át, december 6-ig küldhetitek be a kicsik alkotásait. Az online felületen 2017. november 27-től december 10-ig szavazhatnak az olvasók a rajzocskákra.

abura rajzpályázat

A 3 legtöbb szavazatot begyűjtő rajzoló nyereménye:

  • 1db Abura Kids natúrkozmetikum csomag (1db 275ml-es Abura Kids mandulatejes krémtusfürdő, 1db 150gr-os Abura Kids Színes vidám szappanok)
  • 1db 30ml-es Abura Kids mandula habolaj
  • 1db Abura Kids hímzett állati kéztörlő

A pályázatra 3 és 10 év közötti gyerekek rajzait várjuk, a pályázó gyermek életkorát mindenképpen kérjük feltüntetni, ahogy lényeges a pályázó gyermek neve, egy e-mail cím, valamint telefonos elérhetőség, hogy az abura.hu tájékoztatni tudja a pályázót, amennyiben nyert. Egy gyermek egy rajzzal pályázhat, de egy családból több rajz is érkezhet testvérektől.

A gyermekrajzok az alábbi online felületre tölthetők fel:

Az eredményeket december 11-én, a facebook Abura oldalán tesszük közzé. Rajzra fel!

A játékosok a játékban való részvétellel, azaz a gyermekrajz, mint pályázat elküldésével elfogadják a lenti nyereményjáték-szabályzatot, továbbá kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező és a nyeremény felajánlója a DEWIN Natúr Kozmetikum Bt., hírlevelet küldjön a játék regisztrációjakor megadott e-mail címre.

1. A jelen nyereményjáték szabályzat (“Nyereményjáték Szabályzat”) vonatkozik a DEWIN Natúr Kozmetikum Bt (székhelye: 7634 Pécs, Mária dűlő 48. cégjegyzékszáma: 02-06-071957) által üzemeltetett www.abura.hu weboldalon megjelenő ‘Levél a Télapónak’ gyermekrajz-pályázat nyereményjátékra (“Nyereményjáték”), amelynek szervezője a DEWIN Natúr Kozmetikum Bt.. (a továbbiakban: “Szervező”).

2. A Nyereményjátékban a 2017. november 27. és december 6. között a játék fent említett feltételeinek megfelelő pályázat beküldésével lehet részt venni, a gyermekrajzot beküldő (“Pályázó”) a regisztrációval magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött pályázat elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. A Szervező válasz e-mailt nem küld.

3. A Nyereményjáték nyereményét a DEWIN Natúr Kozmetikum Bt. (székhelye: 7634 Pécs, Mária dűlő 48..) (“Nyeremény Felajánló”) ajánlotta fel, amely az alábbi:

– 3 darab Abura Kids natúrkozmetikum csomag(1db 275ml-es Abura Kids mandulatejes krémtusfürdő, 1db 150gr-os Abura Kids Színes vidám szappanok, 1db 30ml-es Abura Kids mandula habolaj és 1db Abura Kids hímzett állati kéztörlő).

4. A Nyereményjátékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, valamint magyarországi mobilhívószámmal rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

– a Szervező/Nyeremény Felajánló tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

5. A Szervező a nyereményt a rajzokat elküldő Játékosok között sorsolja. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos adó fizetési kötelezettségnek a Szervező hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz.

6. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú Nyertest nevez meg. Amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem elérhető illetve nem értesíthető, vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el (elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő).

7. A nyertest a Szervező ügyfélszolgálatának munkatársai elektronikus üzenet útján értesítik. Az értesítés során a nyertes a beazonosíthatóság illetve a nyeremény átvétele érdekében a következő adatait köteles megadni, ellenkező esetben a Szervező a nyereményt nem tudja átadni: név, lakcím, személyi igazolvány szám.

8. A Nyeremény Felajánló a nyereményt a nyertessel egyeztetett módon adja át. A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a www.abura.hu weboldalon és az Abura facebook oldalán közölje, mint a Nyereményjáték nyertesét.

9. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy: megadott adatai (név, e-mail cím, mobilszám, illetve a nyertes esetén lakcím és személyi igazolvány szám is) a Szervező mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel, a nyeremények kisorsolása, a nyertes értesítése és a reklamációk kezelése céljából;

– amennyiben nyertes, úgy a név, lakcím és telefonszám adatait a nyeremény kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szervező kezelje, illetve átadja.

– a Szervező a Nyereményjáték során megadott e-mail címére saját termékeivel/szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, hírlevelet, anyagokat küldjön és ennek érdekében a hatályos szabályozással összhangban – különös tekintettel a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdésére – ezen adatokat mindaddig kezelje, amíg a Játékos a hozzájárulását vissza nem vonja, amelyet a Játékos az info@abura.hu címre küldött külön e-mailben tehet meg.

A Játékos személyes adatainak kezelésére egyebekben a Szervező adatkezelési szabályzata irányadó, amely itt elérhető.

Adatvédelem

10. A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

11. Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségei: telefonszám: 06 70 425 40 55, e-mail cím: info@abura.hu