ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti önmagára nézve.

Vásárló a regisztrációjával hozzájárul, hogy Szolgáltató legalább egy alkalommal hírlevelet küldjön részére. Amennyiben Vásárló nem kívánja igénybe venni a Szolgáltató hírlevél szolgáltatását, úgy arról minden egyéb feltétel nélkül akár az első alkalommal is leiratkozhat arról, a hírlevélben minden alkalommal megtalálható „Leiratkozás” linkre kattintva. A hírlevélben Szolgáltató kizárólag a saját üzletében aktuális hírekről tájékoztathatja Vásárlót, heti egy-két alkalommal.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal.

Az abura.hu webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken ügyfélszolgálatunk rendelkezésre áll.

Jelen Általános Szerződési feltételek hatálya Szolgáltató weblapján (abura.hu ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan elérhető a következő weboldalról: http://abura.hu/hu/terms-and-conditions/.

1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: DEWIN NATÚR KOZMETIKUM BT
Szolgáltató székhelye, telephelye: 7634 Pécs, Mária dűlő 48.
Cégjegyzékszám: Cg. 02-06-071957
Cégbíróság, nyilvántartásba vevő hatóság megnevezése: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Pécs.
Elektronikus elérhetőség: info@abura.hu
Telefonos elérhetőség: 06 70 425 4055
Adószám: 21916845-2-02
A szerződés nyelve: magyar

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2014. július hónap 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalakon közzéteszi. Vásárlók a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3. Vásárló, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált Vásárlója a webáruháznak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Vásárló nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruházzal kapcsolatban, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

3.1. A megjelenített termékek online, személyesen, telefonon vagy emailben is megrendelhetőek. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját.

3.2. A webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, csak illusztrációk. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Vásárlókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4. RENDELÉS MENETE

4.1. Vásárló a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba/vagy regisztráció nélkül a kosárba helyezhet termékeket.

4.2. Vásárló a megvásárolni kívánt termék, termékek mennyiségét (darab) megadhatja.

4.3. Vásárló kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Vásárló bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosár szerkesztése” linkre kattintva.

4.4. Amennyiben Vásárló további terméket szeretne kosárba helyezni, úgy a webáruház termékei közül továbbiakat választhat. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítését követően automatikusan frissül a kosár tartalma. A kosár tartalma a frissít gombra kattintva is frissül.

4.5. Vásárló kiválasztja szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

4.5.1. Fizetési módok:

4.5.1.1. Előre utalás: Ebben az esetben előre átutalja Vásárló a megrendelt termék összegét, melyhez a következők az adatok:

Kedvezményezett bankja:  OTP Bank
Kedvezményezett számlaszáma: 11731018-29901924

A rendelési azonosító feltüntetése az utalás megjegyzés rovatában szükséges, annak érdekében, hogy a rendelést teljesíteni tudja a Szolgáltató.

4.5.1.2. Utánvétel: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvétel” fizetési módot.

4.5.1.3. Személyes átvétel: Ebben az esetben nincs szállítási költség, a terméket a Pécsett található elérhetőségünkön veheti át a Vásárló előre egyeztetett időpontban. Részletek az Kapcsolat menüpontban.

4.5.2. Szállítási módok és költségek:

A szállítást a Szolgáltató által megbízott futárszolgáltató cég végzi el, melynek költségeiről a Szállítási Információk menüpont ad részletes tájékoztatást.

4.6. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

4.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát, és az elállási jogról szóló tájékoztatót a csomag tartalmazza. Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni a terméket, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

4.8. Az adatok megadását követően Vásárló a ”Rendelés véglegesítése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat. A szállítási és számlázási adatokat a Vásárló a profil oldalán módosíthatja a megrendelés véglegesítése előtt.

A rendeléssel kapcsolatos egyéb megjegyzést e-mailben jelezheti a Szolgáltató felé.

4.9. Adatbeviteli hibák javítása: Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

4.10. Vásárló e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vásárlóhoz nem érkezik meg, Vásárló az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

5.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

5.2. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

5.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

6. ELÁLLÁS JOGA

6.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket annak sértetlen szállításkori állapotában. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Vásárló három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

6.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

6.3. Nem illeti meg az elállási jog Vásárlót olyan termék esetén, mely Vásárló személyéhez kötött, Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

6.4. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a teljes kifizetett összeget a Vásárló részére.

6.5. Amennyiben Vásárló élni szeretne elállási jogával, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton Szolgáltató címére. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Elektronikus úton történő jelzés alkalmával az elállás megérkezését elektronikus levélben haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.  Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Vásárló a Szolgáltató részére. Utánvéttel küldött csomagokat Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni.

6.6. A későbbiekben történő félreértések elkerülése végett, Szolgáltató videó kamerával rögzíti a visszaküldött csomagok kibontását, megvizsgálását. Szolgáltató kizárólag sértetlen, szállításkori állapotában visszaküldött terméket köteles visszavenni.

6.7. Vásárlónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Vásárló által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a Szolgáltató a termék vételárát.

6.8. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatályos állapotban a http://www.nfh.hu/data/cms9155/17_1999_Korm_rendelet.pdf linken érhető el vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hivatal honlapjáról.

6.9. Vásárló egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7. JÓTÁLLÁS

7.1. Szavatossági jog érvényesítésére a Vásárló a teljesítés időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt jogosult. Ha a Vásárló az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a fenti határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított három év.

7.2. A jótállási ill. szavatossági idő alatt felmerült, jótállás ill. szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak költségmentesen ki kell javítani, kicserélni vagy újólag szolgáltatnia. Amennyiben ilyen hibák a Vásárló tudomására jutnak, Vásárló haladéktalanul köteles a Szolgáltatót írásban értesíteni jótállási, illetve szavatossági igényeiről.

7.3. A jótállás ill. szavatosság érvényesítéséhez a Vásárló köteles bemutatni a Szolgáltatótól kapott számlát illetve jótállási jegyet. Jótállási igény esetén a Vásárló elsődlegesen kijavítást, illetőleg kicserélést követelhet, ezt követően illeti meg az árleszállítás illetve elállás joga. A hiba a felfedezésétől számított 2 hónapon belül jelzett kifogás esetén tekinthető jótállási ill. szavatossági időben közöltnek. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felel. A fentieken túlmenően az adott termékhez mellékelt jótállási jegy is tartalmazhat jótállási, illetve szavatossági feltételeket.

7.4. Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

8.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.3. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

8.4. Szolgáltató és Vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

9. PANASZKEZELÉS RENDJE

9.1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak mégis valamilyen panasza van a termékkel, a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján közölheti.

9.2. Az írásbeli panaszt az webáruház 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 (három) évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (például a jegyzőhöz, a Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.