Vásárlástól való elállás

Vásárlástól való elállás

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga a partner pontjainkon történő átvétel esetén is gyakorolható. A vásárlónak a Vásárlástól való elállási/Elállási nyilatkozatát kell postai vagy elektronikus úton visszajuttatni hozzánk.

Vásárló tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 29. § e) pontja alapján kozmetikumok vonatkozásában egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem illeti meg a Korm. rendelet 20.§-ában meghatározott elállási jog, amennyiben a termék az átadást követően felbontásra került, vagyis a Vevő a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta.

Termék visszaküldése

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell megoldania! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Elállás esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését! Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli. A terméket az elállási jog gyakorlása értelmében a Vásárlástól való elállás/Elállási nyilatkozat kíséretében a futárszolgálat segítségével vagy postai úton tudja visszajuttatni. A terméket csak bontatlan és sérülésmentes állapotban áll módunkban visszavenni.

További információk

Ha a vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárlástól való elállási/Elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül, az Dewin Natúr Kozmetikum Bt. visszatéríti a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is.

A vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát:

  • olyan termék értékesítése esetében, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő
  • ha nem rendeltetésszerűen használta a terméket
  • felbontott, sérült termék esetében
  • valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

A fentiek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárlóink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

Elállási nyilatkozat

Malcare WordPress Security